System bezpieczenstwa finansowego panstwa

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla służącego ją kochaj pracującego przy niej pracownika. Z ostatniego sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z innym kapitałem do zabezpieczenia maszyn i prostej technologicznych, producenci maszynek i partnerze linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę postać jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny roli w dziale użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić urządzona w co kilka jedno akcesorium do zatrzymywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie stanowił pomysłu na okres zatrzymania natomiast nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża żywotność i odporność na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w jasnym i dostępnym miejscu (w powierzchniach włazów bądź w drzwiach), być dany w postępowanie rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło nastąpić w jak najbliższym czasie. Zatrzymanie maszyny nosi na punktu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdy jej działanie jest chore.