Odpylanie spalin z kotla

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to fragment normatywny, który sprowadza się również do urządzeń jak również sposobów kontroli. Omawiane urządzenia poświęcone są w centralnej mierze do wykorzystywania ich w strefach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Zasada taż istnieje dokumentem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

Choć w naszym systemie prawnym została wprowadzona na bazie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem dyrektywy jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich uzyskujących się do narzędzi oraz stylów ochronnych przeznaczonych do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem właśnie metanu lub też pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie też do urządzeń a też systemów ochronnych oddanych do użytkowania w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że równocześnie omawiana dyrektywa dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te określa się do celu poza omówionymi strefami ale które przychodzą na pewne bycie do narzędzi i sposobów ochronnych przeznaczonych do celu w okolicach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej dyrektywy nie stawia się między innymi do wyrobów medycznych, które używane są w środowisku medycznym. Nie odnosi się jej dodatkowo do sprzętu przeznaczonego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które zapewnione są w danych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie dostają się w Załączniku nr Także do informacje 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O niewielkich wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo oraz profilaktykę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy lekturze w działach z treścią wybuchową". Dania i systemy ochronne mogą być problemem innych dyrektyw, dotyczących różnych elementów i jakie również przewidują postawienie na nim znaku CE. Znak ten powinien być ważny, prosty i niezniszczalny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Bronienie się to dnia 20 kwietnia 2016 r.